Aldatma Bilgileri

Eş Takibi Dedektif 0 52505

Eş Takibi Dedektif

Sayın misafirlerimiz dünya genelinde yaşayan insanların nerdeyse tamamı toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumu içerisinde yaşamaktadır. İlk olarak aileyi karşı cinsten olan bir erkek ve bir bayan oluşturmaktadır. Çeşitli toplumlar da evli erkek ve bayanlara karı koca, evli çift ve benzeri hitap çeşitleri vardır. Aile kurumunu oluşturan evli çiftler doğanın ve kanunların gereği birlikte yaşamak, çocukların bakımını birlikte yapmak, birbirlerine yardımcı olmak ve birbirlerine yardımcı olmak zorunluluğunu ortaya koymuştur. Ülkemizde aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu insanların sözlenme, nişanlanma, evlenme, boşanma ve benzeri hususlar da yasal düzenlemeleri içermektedir. Türk Medeni Kanunun 185. Maddesi aile bireylerinin birbirlerine karşı yükümlüğü olan sadakat kavramını zorunlu kılmıştır. Evlilik birliği içeresinde ki eşlerin birlikte yaşamaları, birbirlerine yardımcı olmaları ve birbirlerine sadık kalmalarını zorunlu hale getirmiştir.

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. Haklar ve yükümlülükler

I. Genel olarak

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Sayın misafirlerimiz Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddesi incelendiğin de evli çiftlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine sadık kalmaları gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu nedenle evli eşlerin her ikisi de evlilik birliğinin devam ettiği sürece üzerlerine düşen her türlü sadakat yükümlüğünü layıkıyla yerine getirmeleri gerekmektedir. Ülkemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu eşlerinin sadakat hükümlüğünü karşı cinsten bir kişi ile cinsellik yaşaması olarak bilmektedir. Bu bilgi son derece yanlış bir bilgidir. Eşler arasında evlilik birliği tesis edildikten sonra eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünü evlilik sona erene kadar yerine getirmesi gerekmektedir. Burada bahsedilen sadakat yükümlülüğü evli kişilerin evlilik birliği içerisinde karşı cins ile cinsel birliktelik yaşamalarından başlayarak aralarında aşırı telefon görüşmesi yapmaları twitter facebook ve benzeri sosyal paylaşım uygulamalarında sms ve e-mail yoluyla gün içerisinde çok sık mesajlarını içermektedir. Ayrıca evli kişilerin karşı cins ile kamuya açık alanlarda el ele, kol kola, sarmaş dolaş sergiledikleri fiziki eylemler yine kamuya açık alanlarda öpüşme, sevişme okşamak ve inşaların önünde yaşanan cinsel birliktelik eylemleri de sadakatsiz davranış olarak tanınmaktadır. Evli bir kişinin eşine karşı sadakat yükümlüğünü yerine getirip getirmediğinin anlaşılabilmesi için evli eşin takip edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren özel dedektiflik firmalarının ve araştırma hizmeti veren kişi ve kişilerin hizmet listelerinde sadakat araştırması eş takibi adı altında hizmetle yapılmaktadır.

TEKNOLOJİNİN ALDATMAYA OLAN ETKİSİ

Dünyada teknolojinin her geçen gün değişerek gelişmesinin insanlar üzerinde çok büyük etkileri olmaktadır. Bu etkilenmeler iyi yönde olduğu gibi kötü yönde de hissedilir derecede görülmektedir. Teknolojinin gelişmesinin insanlar üzerinde ki kötü yönde etkilenmelerin başında iletişim teknolojisi gelmektedir. Dünya genelinde iletişim teknolojisinin gelişmesi ile insanlar arasında bilgi transfer akışının yanında görüntü transfer akışını da çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. İletişim de ilerleme kaydedilmesi insanların arasında iletişimin çok kolay ve zahmetsiz yapılmasına neden oldu. İnsanlar evlerindeki, iş yerlerinde ki bilgisayarlar ve cep telefonları ile internet üzerinden kullandıkları twitter facebook gibi sosyal paylaşım uygulamalarını kullanarak karşı cinse çok kolay ulaşmaktadırlar. Bu durum da gün içerisinde hayatın zorluklarından evlilik sorumluluklarından ve iş hayatlarındaki yaşanan sıkıntılardan kaynaklı bunalma evresine girerek kendilerini bir anda arayış içerisinde buluyorlar. Arayış içerisinde olan bu kişiler şu veya bu sebebi gerekçe göstererek internet üzerinden tanıştıkları karşı cins ile önce karşılıklı sohbet, dertleşme, iltifatlaşma ve benzeri yazılı ve görüntülü temaslarda bulunuyorlar. İlerleyen zaman içerisin de internet üzerinden tanışmış oldukları karşı cins ile cinsel birliktelik yaşıyorlar. Dünya üzerinde değişen gelişen teknolojiye insanlar ayak uyduramamakta ve çok hızlı ilerleyen teknolojinin hızına yetişememektedir. Bu durumun iyi olmayan yönde insan hayatı üzerinde etkilerinden birisi olan insanların birbirlerine çok kolay ulaşmaları yüz yüze görüşemeyecekleri duygu ve düşüncelerini gelişen teknolojiden faydalanarak dijital ortamda yapmaları karşı cins ile bu ortamda genel ahlaka karşı yapılan paylaşımlar insanları ahlaki çöküntüye sürüklediği kaçınılmaz bir gerçektir. Günümüzde insanların boşanmaları üzerine yapılan araştırmaların tamamı incelendiğinde ortaya çıkan tablonun birinci sırasında aldatma veya sadakatsiz davranışlar nedeni ile gerçekleşen boşanmaların olduğu görülecektir.

UZMANLAR NE DİYOR?

İnsanlar her geçen gün sosyal paylaşım chat ve internet üzerinden yayın yapan arkadaşlık sitelerini kullanarak yeni arkadaşlıklar kurup yeni çevreler edinmektedir. Uzmanlar insanların internet üzerinden yayın yapan sosyal paylaşım uygulamaları, chat ve arkadaşlık sitelerinin kontrolsüz kullanılmasını çok büyük tehlike olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca uzmanlar insanların kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı sosyal paylaşım uygulamaları, chat ve arkadaşlık sitelerinin çoğalması ve insanların bu sitelere üye olarak uzun saatler zamanlarını buralarda geçirmelerinin büyük tehlike olarak yorumluyorlar. Uzmanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilen bu durumun ilgili ve yetkili devlet kurumlarının bir an önce denetleme altına alınması gerektiğini aksi takdir de insanlar üzerinde yaşanan olumsuz ahlaki çöküntünün her geçen gün çoğalacağını belirtiyorlar.

EŞ TAKİBİNİN ÖNEMİ

Evlilik birliği içerisinde eşler arasında zaman zaman anlaşmazlık olabilmektedir. Yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde eşlerden birisi şu veya bu sebebi sebep göstererek eşini aldatmaktadır. Gayri ahlaki bir davranış şekli olan aldatma (zina) eylemi eşler ve çevredeki insanlar tarafından kabullenilmemektedir.

Eşler arasında yaşanan aldatma eyleminin açığa çıkması durumunda bu durumdan eşini aldatan kişi maddi ve manevi etkilenmesinin yanında bir de çok sevdiği çocuklarının velayetini de kaybetmeyle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca eşini aldatan kişilerin evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğü bulunması nedeni ile eşinin kendisini aldattığını öğrenen taraf eşinin sevgilisine karşı da manevi tazminat davası açma hakkı bulunmasından dolayı aldatma eylemini kapalı kapılar arkasında yaşayarak ellerinden geldiğince saklama ve gizleme yoluna gitmektedirler. Bu durumlar eşini aldatan kişi tarafından çok iyi araştırıldığı için hukuka ve insanların genel ahlakına aykırı olan aldatma (zina) eylemini yaşayan kişiler bu durumu oldukça saklama ve gizleme ihtiyacı hissederek çeşitli önlemler alırlar.

Eşini aldatan kişiler aldatma eylemlerini uzunca süre sürdürmek isterler. Ancak eşini aldatan kişi sevgilisi ile fikir ve görüş ayrılığına düştüğünde aralarındaki yasak ilişkiyi sonlandırırlar. Böyle bir durumda eşini aldatan kişi normal yaşantısına döner. Ancak geçmişte eşini aldatmasının ve yakalanmamasının ardından eşine karşı sadakatsiz davranış sergileyerek aldatma eylemini gerçekleştirecek cesarete sahip olurlar. Ayrıca eşini aldatarak aldatma eylemini eşinden saklayıp gizlemesi sevgilisi ile yaşadığı yasak aşk bittikten sonra normal yaşantısına dönerek eşini kandırmayı tercih eden bu kişiler eşlerine de büyük haksızlık yapmış olurlar. Bu nedenle eşi tarafından aldatılan bir kişi eşinin kendisinin aldatma eylemini açığa çıkartması son derece önemlidir.

ALDATMA EYLEMİNİN TESPİT EDİLMESİNDEKİ ÖNEMİ

Aldatma eylemi eşini aldatan kişi için her ne kadar zevk verici hoşuna giden bir davranış biçimi olsa da bu durum aldatılan eş için derinden yaralayıcı ve üzücü bir durumdur. Dünya üzerinde yaşayan insanların hiçbirisi doğaları gereği aldatılmak istemezler. İnsanların neredeyse tamamı eşlerini ciddi derecede kıskanarak hemcinsleri ile paylaşmak istemezler. Dünya genelinde ölümcül hastalıklar ile ilgili yapılan araştırmaların tamamında stres, sıkıntı ve üzüntü birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İnsanlar eşleri tarafından aldatıldığında büyük bir hüsrana uğrayarak psikolojik bunalıma girerler. İçinde bulundukları üzüntülü durumdan kurtulmak için kafalarında oluşturdukları sorularının tamamını cevabını duymak isterler. Bu sorular genelde eşinin sevgilisinin kim olduğu, ne kadar zamandır aralarında ilişki olduğu, karşı cins ile cinsel birliktelik yaşanıp yaşanmadığı, eşinin gerçekleştirmiş olduğu aldatma eyleminin hala devam edip etmediği, eşinin karşı cins ile yaşamış olduğu aldatma eylemini çevrelerindeki insanlardan kimlerin bilip bilmediği gibi onlarca sorunun cevabı aldatılan eş tarafından merak edilmektedir. Aldatılan eş bu soruların cevabını bulamadığında zamanla çeşitli psikolojik ve fiziki rahatsızlıklarla karşılaşarak yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle eşler evlilik birliği içerisinde eşinin karşı cinsle aldatma eylemi içerisinde bulunup bulunmadığı, kendisinin eşi tarafından karşı cinse tercih edilip edilmediği durumları da aldatılan bir eş için son derece önemli bir konudur.

EŞ TAKİBİ YAPTIRILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Eş takibi(spouse tracking) yaptırmak isteyen insanlar bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Dünya üzerinde birçok faktör eşler arasında sadakatsiz davranış yaşamalarına sebep olmaktadır. Eşler arasında yaşanan sadakatsiz davranışlarında sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 150 senedir yaygın olan özel dedektiflik mesleği son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak her sektörde olduğu gibi özel dedektiflik sektöründe de birçok hukuksuz, adaletsiz iş ve işlemler yapılmaktadır. Kendini bilmez bir sürü kişi ve kişiler sözde özel dedektiflik şirketi kurduklarını iddia ederek insanları dolandırarak haksız kazanç elde etmektedirler. Söz konusu bu kişi ve kişiler halk dilinde merdiven altı olarak tabir edilen firmalar kurduklarını iddia ederek insanları dolandırmakla kalmayıp insanların kendilerine vermiş olduğu çok özel bilgiler ve çok özel sorunlarını başka şahıslarla paylaşmak suretiyle ve takip ettikleri kişiye de kendisini takip ettikleri yönünde bilgi vererek maddi çıkar elde etme yoluna gitmektedirler. Bu nedenle özel dedektiflik hizmeti almak isteyen kişiler bu hususa son derece dikkat etmelidirler. Sizler özel dedektiflik hizmeti alarak çok özel sorun ve sorunlarınızı çözümlemek isterken bazı art niyetli kişilerin oyununa gelerek dolandırılırsınız. Bu nedenle art niyetli kişilere dolandırılmamak maddi ve manevi kayba uğramamak için aşağıdaki linke tıklayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

www.dedektif.com/sahte-ozel-dedektiflerin-calisma-sekilleri

PROFESYONEL ÖZEL DEDEKTİF KADROSUNUN EŞ TAKİBİNDEKİ OLUMLU ETKİSİ

Değerli misafirlerimiz, dünya üzerinde yaşayan birçok insan çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. İnsanlar karşılaşmış oldukları bu sorunları büyük bir gizlilik içerisinde çözümleyerek refaha kavuşmak isterler. Günümüzde her geçen gün artan aldatma eyleminin tespiti için insanlar özel dedektiflik firmalarının kapılarını aşındırmaktadır. Ancak her özel dedektiflik firması ve firma çalışanları gerçek anlamda kaliteli, gizli ve güvenli özel dedektiflik hizmeti verecek tecrübeye sahip değildir. Bu nedenle sizler eşinizin takibi yapılarak kendisinin size karşı sadakatsiz yaşam içerisinde olup olmadığının tespitinin konularında uzman, profesyonel ekibi ile hizmet veren özel dedektiflik firmasına yaptırmanız son derece önemli bir konudur. Ülkemizde bazı art niyetli, kısa yoldan para kazanmak isteyen kişi ve kişiler kendilerini özel dedektif olarak tanıtarak bu konu hakkında hiçbir tecrübe ve bilgiye sahip olmadıkları halde insanlara profesyonel eş takibi konusunda hizmet vereceklerini söyleyerek insanları kandırmaktadırlar. Bu kişi ve kişilerin geçmişte hiçbir özel dedektiflik tecrübesi olmadığı gibi ülkemizde yürürlükte olan kanunlardan da hiçbir şekilde haberdar değildirler.

Eş takibi hizmeti gerçek anlamda işin ehli, profesyonel hizmet veren uzman tecrübeli kadroya sahip olan özel dedektiflik firmaları tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan eş takibi hizmetinin büyük gizlilik içerisinde başarı ile sonuçlanması takibi yaptıracak kişi için son derece önemlidir. Amatör, işi bilmeyen kişiler tarafından yapılacak olan eş takibinin başarıya ulaşma imkânı kesinlikle yoktur. Sizler çok özel sorununuza çare arayarak evliliğinizi, çocuklarınızın geleceğini belki de eşininiz hayatını kurtarmak için uğraş verirken sizlerin vermiş olduğu uğraşın ne için verildiğini bilen mesleki etik kurallara riayet eden yasalara saygılı, hukuka uygun şekilde hareket eden profesyonel hizmet anlayışı ile uzman tecrübeli kadrosu olan dedektiflik firmasından alacağınız hizmet sizin ve sevdiklerinizin hayatını olumlu yönde etkileyecektir.

CİNSLERE GÖRE EŞ TAKİBİNİN ÖNEMİ

Yapılacak olan eş takibi erkek ve kadına göre çok ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle eş takibi hizmeti verecek olan firmanın çalışanları erkek ile kadın arasındaki farklılıkları çok iyi bilmesi gerekmektedir. Erkek şahısların takibi çok kolay yapılmakta ve erkeğin aldatması kısa sürede yakalanmakta iken kadının takip edilmesi çok zor olup kadının aldatmasının yakalanması oldukça zordur. Erkek ve kadınların aldatma eylemleri arasında çakışan en büyük farklılık erkeklerin genelde eşlerini cinsel yönden aldattığı tespit edilirken kadınlar bunun aksine eşlerini duygusal olarak aldattığı görülmüştür. Kadınlar eşlerini aldattığında sevgililerine canlarını verecek kadar bağlı olurken erkekler sevgililerine duygusal yönde bağlıymış gibi gözükürler. Ancak erkekler sevgililerine gerçek anlamda duygusal olarak bağlanmazlar. Sadece cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sevgililerine duygusal oyunlar oynarlar. Cinsler arasındaki ciddi davranış farklılıkları eş takibi hizmetinin verilmesi anında çok önemlidir. Bu nedenle eş takibini yapacak olan özel dedektiflik firmasının araştırma kadrosunun bu konular hakkında tecrübeli olması verilecek olan eş takibi hizmetinin kalitesini artıracağı gibi araştırma hizmetinin maliyetini de oldukça düşürmektedir. Eş takibinde cinslerin erkek kadın ayrılığı yaparak her cinse göre özel araştırma teknikleri ile araştırma yapılması oldukça önemlidir. Ülkemizde faaliyet gösteren özel dedektiflik firmalarının vermiş olduğu eş takibi hizmeti verilen hizmetlerin arasında en zor hizmetten birisidir.

Verilecek olan eş takibi hizmetlerinde araştırma ekibinin önemi çok büyüktür. Örneğin bayan bir şahsın takibini yapan ekibin içerisinde bir bayan görevlinin bulunması çok önemlidir. Bayanın takip edilmesinde takip edilen ekibin içerisinde bayan görevlinin olmaması verilecek olan araştırma hizmetinin sekteye uğramasına neden olacaktır. Örneğin sadece bayanların girdiği birçok mekân var. Bayanlar bazı özel ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için belirli günlerde kuaför, güzellik salonu, parfümeri, iç çamaşırcı, estetiysen ve çeşitli alışveriş mağazalarına gitmektedirler. Erkeklerin girmesi yasak ya da doğru olmadığı bu mekânlara bayan araştırma görevlilerinin girmesi yapılacak olan araştırmanın selameti açısından son derece önemlidir. Bu nedenle araştırma hizmetini verecek olan ekibin içerisinde bayan görevlinin bulunmaması yapılacak olan araştırmanın kısmen kopmalara neden olacaktır. Araştırma hizmetinde yaşanan kısmi kopmalar edinilen sağlıklı bilgi akışına da sekme vuracağı için sonuca gidilme zamanı uzayacaktır.

Bayanlar eşlerini aldattığında yakalanmaktan çok korktukları için eşlerini aldatan erkeklere oranla eşlerine yakalanmamak için çok daha dikkatli davranmaktadırlar. Eşlerini aldatan erkekler sadece eşlerini aldattıkları zaman diliminde tedirgin olarak davranış bozuklukları sergilerlerken eşlerini aldatan bayanlar ise günün her anında tedirgin olarak çeşitli davranış bozuklukları sergilerler. Ancak bayanların soğukkanlı olmaları içinde bulundukları ortama çok çabuk ayak uydurmaları büyük titizlikle yalan söyleme kabiliyetlerinin olması eşlerini aldatan bayanların yakalanmasını güçleştirmektedir. Erkeklerin büyük çoğunluğu sürücü belgesi (ehliyet) sahibi olup genelde bütün erkekler araç kullanmaktadırlar ve erkeklerin büyük çoğunluğu iyi araç kullanmaktadırlar. Erkekler araçlarına da son derece önem vererek araçlarının bakım ve temizliği ile yakından ilgilenirler. Erkeklerin büyük çoğunluğu gün içerisinde çok sık araç kullanırlar ve genelde erkeklerin büyük çoğunluğu iyi derecede araç kullanmaktadırlar. Bu nedenle erkeklerin eş takibi araştırma hizmetini yapacak olan ekibin ulaştırma sorumlusu şoförün çok iyi derecede araç kullanması gerekmektedir. Eş takibi araştırması hizmetini yapan ekibin çok sabırlı ve profesyonel olması gerekmektedir. Erkekler işyerlerine giderken ve gelirken genelde araç kullanırlar. Bazı erkekler öğle yemeklerine işyerlerinden araçları ile gidip gelmektedirler. Bazı erkekler meslekleri gereği işleri otomobil üzerinde olabilmekte bu nedenle erkeklerin takip edilmesinde araç ve aracı kullanan görevlinin önemi çok büyüktür. Uzun süreli erkek şahısların takip edilmesinde şahsın takip edildiğinin anlamaması için eş takibi ekibinin her türlü şüpheli eylemden kaçınmaları imkânlar el verdiğince ekibin kullandığı aracın markası, rengi, modeli ve tipi değişmelidir. Ayrıca üzün süreli takiplerde takip ekibinin yüzleri eskidiğinden ekipte görev alan araştırma görevlilerinde değişmesi eş takibinin sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.

EŞ TAKİBİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Eş takibinin yapıldığı süre içerisinde amaç takip edilen eşin sadece sadakatsiz davranışının takip tespit edilmesinin önemi tartışılmaz bir gerçek. Ancak eş takibi hizmeti verirken bazı hayati önem taşıyan hususların araştırılması da çok önemlidir. Yapılacak olan eş takibinde esas olan eşin sadakatsiz davranışının tespit edilerek tespit edilen eylemin elle tutulur gözle görülür delillerle delillendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılacak olan eş takibi araştırma hizmetinin dikkat edilmesi gereken diğer hususların şöyledir. Takip edilen kişinin sevgilisine ulaşıldıktan sonra sevgilisinin Ancak önemli olan bir diğer husus ise takip edilen kişinin sevgilisinin kimlik ile adres bilgilerinin tespit edilmesidir büyük çok önem taşımaktadır. Bu hususun önemli olmasının nedeni ise aldatılmanın acısı ile kıvranan eşin acısını biraz olsun hafifletmek için eşinin cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisine ileride sevgiliye açılacak olan manevi tazminat davası aşamasında sevgilinin kimlik ve adres bilgilerin dava açma aşamasında gerekli olmasıdır. Eş takibinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin sevgilisi ile fazla miktarda harcadığı paranın görüntülenmesi, kalınan otellerin giriş çıkış görüntüleri, temek yenilen lük restoranlarda yemek yeme anı ve giriş çıkış anlarının kamera veya fotoğraf makinası ile kaydedilerek delillendirilmesi gerekmektedir. Dillendirilen eldeki görüntüler ileride eşe karşı açılacak olan boşanma dava dosyasının sadakatsizlik konusunda, maddi manevi tazminat ile nafaka konularında omurgasını oluşturacaktır. Bu nedenler ile sadakatsiz davranış sergileyen eşin sadakatsiz davranışının tespit edilmesinin yanı sıra yukarıda izahatı yapılan diğer konuların tespit edilmesi de son derece önemlidir.

EŞ TAKİBİNDE GİZLİLİK İLKESİ

Özel dedektiflik hizmeti veren tüm firma, kişi ve kişiler vermiş oldukları hizmetlerin tamamını çok gizli bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Bu hem mesleki etik kurallar bakımından hem de mesleki ahlak bakımından çok önemli olan bir husustur. Eş takibi hizmeti verilmesi öncesi hizmetin verilmesi aşaması ve hizmet verildikten sonra gizlilik ilke ve prensiplerine son derece bağlı kalınmalıdır. Bu hususa özel dedektiflik firma yöneticileri ve araştırma görevlilerinin yanı sıra araştırma hizmeti talep eden tarafında çok dikkat etmesi gerekmektedir. Eş takibi alacak olan kişi eşini takip ettireceğinden akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına ve iş çevresine kesinlikle hiç kimseye söylememeli bu hususu başından sonuna kadar çok gizli tutmalıdır. Aksi takdirde yapılacak olan eş takibi araştırmasından başarılı sonuç alma yüzdesi oldukça düşecektir. Çünkü insanlar sevip değer verdikleri insanların yuvası dağılmasın veya insanlar üzülmesin diye iyilik yapmak için eşinize sizin özel dedektif tutuğunuzu söyleyerek eşinizin dikkatli davranmasına ve hata yapmamasına neden olurlar. Bu konunun gizli kalmasının bir başka sebebi de eşininiz gizli aşk yaşadığı kişi sizin en yakın arkadaşınız ya da arkadaşınızın yakın bir arkadaşı olabilir. Bu nedenle bu konudan hiç kimseye bahsedilmemesi çok büyük önem taşımaktadır.

Eşinin sadakat araştırmasını yaptırmak isteyen taraf ile sadakat araştırmasını yapacak olan özel dedektiflik firması yetkililerinin eş takibi hakkında yapılan iş sözleşmesini ve bilgileri kesinlikle hiç kimseyle paylaşılmaması bu hususun taraflar arasında gizli kalması yapılacak olan eş takibi araştırmasının olumlu sonuçlandırılması be yapılacak olan araştırma süresinin uzamaması bakımından çok önemlidir. Eş takibi araştırması bitikten sonra araştırmayı yapan firma yetkililerinden elde edilen delillerin tamamını teslim almanız her hangi ihtimale karşı elde edilen delillerin özel dedektiflik firmasının arşivinde yedek olarak saklanması veya delilleri iki ayrı dosya halinde hazırlayarak kaybolma çalınma veya diğer nedenler ile ilgili önlem almanızda yarar vardır.

Eşiniz hakkında yapılan eş takibi araştırması bittikten sonra özel dedektiflik firmasından eşiniz ve eşinizin sevgilisine ait olan görüntülerin kendisin ve kopyasını kesinlikle 3. Şahıslara vermemeniz gerekiyor. Verdiğiniz takdirde kişisel verileri ifşa etme hukuka aykırı bir şekilde dağıtmaktan hakkınızda eşiniz veya eşinizin sevgilisi tarafından şikâyet olması halinde yargılanır ve ceza alırsınız. Yapılan eş takibi araştırmasının sonuçlandırılmasının ardından özel dedektiflik firmasından teslim alacağınız görüntüleri mahkemelerde açılacak olan boşanma tazminat nafaka velayet davalarında delil olarak kullanılabilir. Cumhuriyet savcılıklarına ve açılacak olan her türlü ceza davasına delil olarak sunulabilir. Ancak elde ettiğiniz görüntüleri internet üzerinden çeşitli sosyal paylaşım uygulamalarında paylaşmanız internet üzerinden veya elden başkalarına vermeniz son derece sakıncalıdır. Elde edilen delillerin tamamı her türlü mahkemede delil olarak kullanılabilir. Ancak hiçbir suretle başkalarına verilmez bu hususa da oldukça dikkat etmek gerekmektedir.

EŞ TAKİBİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Özel dedektiflik firmalarının vermiş olduğu onlarca hizmet vardır. Verilen bu hizmetlerin her birisinin ücretlendirmesi ayrı olduğu gibi aynı olan bir hizmetinde ücretlendirilmesi farklılıklar göstermektedir. Özel dedektiflik firmalarının eş takibi adı altında vermiş olduğu hizmetin belirli sabit bir ücreti bulunmamaktadır. Bunun nedeni takip edilen şahısların kullandıkları araç evleri ile işyerleri arasındaki kilometre şahısların yaptığı iş ve sosyal yaşantısı ile ilgili diğer bilgilerin değiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle Özel dedektiflik firmalarının vermiş olduğu hizmetlerin içinde yer alan eş takibi hizmetinin ücreti oldukça değişkendir. Özel dedektiflik firmasından eş takibi hizmeti almak istediğinizde firma yetkilileri sizden aşağıda listesini belirtiğimiz soruları sorarak soruların cevabına göre eş takibi araştırmasını ücretini belirleye bilir.

Takip edilecek olan kişinin çalışıp çalışmadığı

Takip edilecek olan kişi çalışıyorsa ne iş yaptığı

Takip edilecek kişinin alkol kullanma alışkanlığı olup olmadığı

Takip edilecek olan kişinin aracının bulunup bulunmadığı

Takip edilecek olan kişinin cinsiyeti

Takip edilecek kişinin yaşı

Takip edilecek olan kişinin nerede takip edileceği (şehir içi, şehir dışı yurt dışı )

Takip edilecek olan kişinin aracı var ise aracının markası, maksimum hız kapasitesi

Takip edilecek olan kişinin evi ile iş yeri arasındaki kilometre mesafesi

Takip edilecek kişinin çalıştığı ortam ofis içi ofis dışı)

Eş takibi hizmetinin ücreti belirlenebilmesi için yukarıda belirtilen sorular cevaplanmalıdır. Yukarıda belirtilen hususlar cevaplanmadan eş takibi hizmetinin bedeli hesaplanamaz. Her hangi bir özel dedektiflik firması veya kişiden yapılacak olan eş takibi hizmeti ile ilgili fiyat aldığınızda size hiçbir soru sormadan sabit fiyat veren olursa özel dedektiflikte böyle bir fiyatlandırma yoktur. Eş takibi hizmetini vereceğini iddia eden özel dedektiflik firması ya da kişi ya aldığı işi yapmayarak sizi dolandıracaktır. Ya da oldukça amatör bir çalışma ile yapacağı araştırma hizmetini eline yüzüne bulaştıracaktır.

Sizlerle yukarıda paylaşılan bilgiler doğru olarak yanıtlanmadıkça sağlıklı güvenilir yüksek gizlilik önem verilen bir araştırma hizmeti almanızın imkânsızdır. Sizler özel çok özel sorununuza çare ararken maliyeti düşük özel dedektiflik hizmeti almaya çalışırken dolandırılabilirsiniz. Güvenli doğru ve başarılı özel dedektiflik hizmetinin verilebilmesi için bu hizmetin verilmesi aşamasında çeşitli ince ayrıntılar vardır. Örneğin yapılan takipler kiralık araçlar ile yapılmakta eşinizin maksimum 300 KM hıza ulaşabilen bir aracı var ise eşinizin aracını maksimum 160 KM hıza ulaşan bir araç ile takip edilmesi imkânsızdır. 300 KM hıza ulaşabilen bir aracın günlük kira bedeli ile maksimum 160 KM hıza ulaşan bir aracın günlük kira bedeli aynı olmayacağından verilecek olan hizmet öncesi maliyet hesaplaması çok iyi yapılması gerekmektedir.

Sizler özel dedektiflik hizmeti almak istediğinizde size yukarıda belirtilen ve benzeri sorular sormayan direk sabit takip ücreti veren özel dedektiflik firmaları kişi ve kişiler güvenerek hiçbir şekilde ödeme yapmayın. Çünkü özel dedektiflik hizmetlerinin ücretlendirilmesi takibi yapılacak olan kişinin özel bilgileri ile işin takip konusuna göre değişlikler göstermektedir. Verilecek olan eş takibi araştırma hizmetinin hiçbir zaman kesinlikle belirli sabit bir ücreti veya fiyat tarifesi yoktur olamaz. Eş takibi hizmetinin ücretlendirilmesi için özel dedektiflik firmasının yapılacak olan araştırma konusu ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacı vardır.

EŞ TAKİBİNİ NEDEN ÖZEL DEDEKTİF YAPMALI

Ülkemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu aile içinde aldatma eylemiyle karşı karşıya kaldıklarında eşlerinden boşanma kararı alıyorlar. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kişi bu durumu delillendirerek bir an önce eşinden boşamak istiyorlar. Aldatıldığını düşünen bayanların büyük çoğunluğu günümüzde bu konu hakkında bilinçlenerek eşlerinden boşanabilmek müşterek çocukları var ise çocuklarının velayetini alabilmek eşlerinden maddi ve manevi haklarını alabilmek için aldatma eyleminin delillendirilmesi gerektiğini çok iyi bilmektedirler. Eşini aldatan kişi eşinin boşanma kararını öğrendikten sonra eşine ve çocuklarına maddi olarak hiçbir şey vermemek için hiç vakit kaybetmeden üzerindeki malları kaçırma yoluna gitmekte kendisini bilinçli olarak borçlandırarak işlerinin bozuk olduğu izlemini verme yoluna gitmektedirler. Bu durum karşısında hakkını arayan eş eşinin kendisini aldattığını delillendirerek hem eşinde hakkı olan birikimlerinin ortak paylaşılması yönünde hakkını aramak için hem de eşinin boşandıktan sonra sevgilisi evlenerek rahat bir yaşam sürmelerini istemediğinden aldatma eylemini delillendirerek eşinden ve eşinin sevgilisinden intikam almak isterler. Bu nedenle kendisini aldatan eşinin aldatma eylemini ispatlayarak delillendirmek için büyük çaba sarf ederle.

Geçmiş yıllarda aldatıldığını düşünen insanlar eşlerini kendi imkânları ile takip ederlerken günümüzde insanlar eşlerinin sadakat araştırmasını özel dedektiflik firmalarından hizmet satın alarak yapmaktadırlar. Ülkemizde son 20 yılda boy gösteren özel dedektiflik firmalarının sayısı hızla artarak bu meslek büyük bir sektör haline gelmiş bulunmakta. Bu nedenle eşinin kendisini aldattığını düşünen ve şüphe duyan kişiler bu durumun tespit edilerek delillendirilmesi için profesyonel yardım almayı tercih ediyorlar. Çünkü kendileri eşlerini takip etmekte zorlanacaklarını hatta bu işi tek başlarına yapamayacaklarını bildikleri için özel dedektiflik şirketlerinden eş takibi hakkında hizmet satın almak işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir eş takibi hizmetini özel dedektifin yapması son derece önemlidir.

SEVGİLİYE AÇILACAK OLAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde aile hukukumuzu düzenleyen 4721 kanun numaralı Türk Medeni Kanununda 6 adet boşanma sebebi vardır. Bunların başında gelen 161. madde aldatma (zina) olarak düzenlenmiştir. Bu kanun maddesine dayandırılarak eşinizin sizi aldatmasını gerekçe göstererek eşinize karşı açacağınız boşanma davasını kazanabilmeniz için eşinizin sizi aldattığını mahkeme huzurunda elle tutulur, gözle görülür kesin inandırıcı delillerle ispatlamanız gerekmektedir. Mahkemede hâkim huzurunda eşinizin sizi aldattığını kendi ve tanık beyanlarınız ile ispatlamanız oldukça zor hatta imkânsızdır. Eşinize boşanma davası açarak eşinizden boşanmak, kendisinden yasal hakkınız olan maddi ve manevi tazminat, kendiniz ve varsa çocuklarınız için nafaka alabilmek için öncelikle eşinizin kusurunu Mahkeme huzurunda ispatlamanız gerekmektedir. Çünkü Mahkeme hâkimleri boşanma, çocuk var ise velayet maddi ve manevi konularda hüküm kurabilmeleri için öncelikle eşinizin kusur oranına bakmaktadırlar. Eğer eşinizin sizi aldattığını delillerle ispatlayabilirseniz aldatma ağır kusur olduğu için mahkeme hâkimi tarafından verilecek olan hüküm de olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle eşinizin sizi aldatması sonucu eşinize karşı boşanma davası açmayı düşünenler öncelikle eşlerinin kendilerini aldattığını tespit etmek yada ettirmek zorundadırlar. Sevgiliye Açılacak Olan Tazminat Davası Sizin eşinizin cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisine manevi tazminat davası açma hakkınız var. Ülkemizde, yaşayan evli bir şahsın eşini aldatması kanunlarımızda ağır kusur olarak tanımlanmakta ve açılan boşanma davalarında aldatmanın ispatlanması halinde mahkeme hâkimi tarafından eşlerin boşanmalarına hükmedilmektedir. Birde Türk Borçlar Kanununun 49. maddesi uyarınca evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik dışı birliktelik yaşayan kişi haksız fiil hükümleri kapsamında, diğer eşin uğradığı zarardan sorumlu tutulmaktadır. Kanun koyucu bu kanun maddesinde aldatılan eşin uğradığı manevi zararın telafisi için eşinin sevgilisine manevi tazminat açılabileceğini açıkça belirtmiştir. Yukarıda açıklanan kanun maddesine göre aldatılan eş, eşinin cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisine yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde manevi tazminat davası açabilir. Ancak açılacak olan manevi tazminat davasında boşanma davasında olduğu gibi aldatma eylemini kesin ve inandırıcı delillerle ispatlayarak sevgiliye karşı açılacak olan manevi tazminat davasını kazanabilir.

Sevgiliye açılacak olan manevi tazminat davası boşanma davasından önce sonuçlanması durumunda burada verilen hüküm Sayın mahkemenin gerekçeli kararı ile birlikte boşanma davasının görüldüğü Mahkemeye aldatma delili olarak sunulabilir. Aldatmanın İspat Zorluğu Ülkemizde insanlar eşlerini aldatmakta ve kendileri aldatır durumda iken çevrelerinde açığa çıkan aldatma eylemleri için olumsuz suçlayıcı görüşlerini açıklamaktan geri kalmazlar. Gayri ahlaki davranış biçimi olan aldatma eylemi, insanların doğasında her zaman var olan bir eylem biçimidir. İnsanlar tarih boyunca aldattıklarını kabullenmemektedir ve bundan sonrada kabullenmeyecekleri bir gerçektir.

ÖNEMLİ NOT Sayın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihat birleştirilmesine giderek 2018 yılı içerisinde sevgiliye açılacak olan tazminat davasını kaldırdı...

Yargıtay, 'sevgili' tazminatını kaldırdı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, bugün çok önemli bir karara imza attı. Kurul, evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi. Yani,  bu kararın ardından eşler, eşlerin sevgilileri aleyhine manevi tazminat davası açamayacak. İlk turda sonuç alınamayınca bugün yapılan görüşmede salt çoğunluğun görüşü kabul edildi. Oylamada sevgililerin tazminat isteyebileceği görüşü 84 Yargıtay üyesi tarafından savunulurken, 87 Yargıtay üyesi aleyhte oy kullanınca sevgililerin tazminat isteyemeyeceği görüşü kabul edilmiş oldu. Üç oy farkla kabul edilen görüş sonrası, sevgililer artık manevi tazminat talebiyle dava açamayacak. 

Peki, bu karar nasıl alındı? 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evli erkekle birlikte olan kadının, mağdur olan kadına tazminat ödenmesi yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne dosya yağmaya başladı. 2016 yılına kadar tazminatın ödenmesi gerektiği yönünde kararlara imza atan Yargıtay da görüş ayrılığı yaşanmaya başlandı. Bazı dosyalarda tazminat kararı verilirken, bazı dosyalarda tazminatın reddi yönünde kararlara imza atıldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’de bu konuda yaşanan görüş ayrılığının ortadan kaldırılması için konuyu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’na taşımaya karar verdi. Bazı kararlarda sevgililer tazminata mahkum edilirken, bazı kararlarda tazminat talepleri reddedildi.

 Bu görüş ayrılıkları üzerine Daire, ellerindeki dosyaları rafa kaldırıp konuyu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu gündemine taşıdı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’na tüm Yargıtay üyeleri katılabiliyor.  İlk oylamada, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu belirleyici oluyor. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca oylama ikinci tura kaldı. Bugün yapılan oylamayla salt çoğunluğun görüşü kabul edildi.

Böylece, sevgililere tazminat davası açılmasının önü kapatılmış oldu.

Kurul’un gerekçesinin; evli kişilerin ilişkilerinde yaşanan güven sarsıcı durumların sorumlusunun eşlerden biri olacağı vurgulandı. Üçüncü bir kişinin tazminat ödemesinin evlilik birliği ilkeleriyle bağdaşmadığı da vurgulandı.

Eş Takibinde Hukuka Uygun Delil Elde Etme Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde açılan ceza ve hukuk davalarında kullanılan delillerin tamamının hukuka uygun olarak elde edilmesi gerekmektedir. Bu husus açılan davaya konu olan esası temelinden etkilemektedir. Aşağıda CMK ve HMK kanunlarının bu husus ile ilgili maddelerini sizlerle paylaşıyoruz.

CMK DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ

Madde 217 – (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir. (2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi mahkemeye sunulan deliller hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş delillerden olmalıdır. Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmemesi durumunda eldeki deliller hukuka aykırı yasak delillerden sayılarak kabul görmemektedir.

HMK İspat ve Deliller MADDE 189 (2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

Hukuk muhakemesi kanununun yukarıdaki ilgili maddesi incelendiğinde de hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, eşinizin sizi aldattığını delillendirir iken delillerin hukuka uygun olarak temin edilmesi çok önemlidir.

Eşinizin sizi aldatmasını tespit yaparken veya yaptırırken eşinizin ve sevgilisinin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmesi durumunda elde edilen deliller mahkemeler tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle eşiniz takip edilirken sayın mahkemelere delil olarak sunulacak olan görüntülerin kişilerin özel yaşam alanlarına girmeden kamuya açık, herkes tarafından görülmesi mümkün olan yerlerde çekilmesi gerekmektedir. Bu husus hukuka uygun delil elde etmekte en önemli unsurdur.

Eş Takibi Sonucunda elde edilen deliller sayesinde elde edilen Haklar Eşi tarafından aldatılan kişi öncelikle aldatıldığından emin olmalıdır. Daha sonra eşinin kendisini aldattığını hukuka uygun elde edilmiş belge, bilgi, fotoğraf, video kaydı ve benzeri materyallerle delillendirmelidir. Elde edilen deliller incelendiğinde aldatmanın varlığı ortaya çıkıyor ise bu delillerle eşinize karşı açacağınız boşanma davasını kazanacağınız gibi, boşanma davası içerisinde eşinizden talep edeceğiniz maddi manevi tazminat, nafaka miktarlarını yüksek olarak alırsınız. Ayrıca varsa çocuklarınızın velayetini ve çocuklarınız için iştirak nafakasının eşiniz tarafından alınması da elinizde bulunan delillerle daha kolay olacaktır. Ülkemizde uygulanan kanunların ilgili maddeleri gereğince eşinizle cinsel birliktelik yaşayan kişiye karşı elinizde ki delilleri Asliye Hukuk Mahkemesine ibraz ederek manevi tazminat açma hakkına sahipsiniz. Bu nedenle eşinizi takip ettirerek elde edeceğiniz deliller sayesinde birçok hakka sahip olabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT :Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihat birleştirilmesine giderek 2018 yılı içerisinde sevgiliye açılacak olan tazminat davasını kaldırdı...

Firmamızdan eş takibi hizmeti hakkında profesyonel yardım almak isteyen sizler firmamızın merkezini 7 gün 24 saat ücretsiz danışma hattımız 444 7 635 numaralı telefondan arayarak firma yetkililerimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç