Makaleler

Özel Dedektif 2 54787

Özel Dedektif

Özel dedektiflerin 1700’lü yıllarda isimlerine hiç rastlanmazken 1800’lü yılların ortalarında dünyada ilk olarak Fransa ülkesinde özel dedektiflik  mesleği uygulanmaya başlanmıştır. Değişen ve gelişen dünya sistemine ayak uyduran bu meslek insanlar tarafından hızla benimsenerek 1900’lü yılların başlarına gelindiğinde yerini en popüler meslek dalları arasında almıştır. Artık ülkemizde de özel dedektiflik mesleği uygulanmakla birlikte birçok insan çok özel sorununa çare aramak için özel dedektiflik şirketlerinin kapılarını çalmaktadır. Ülkemizde özel dedektiflik mesleğini ilk olarak özel dedektif Bilal KARTAL 1995 yılının haziran ayında uygulamaya başlayarak İzmir ilinde Türkiye’nin ilk ve tek özel dedektiflik şirketini kurmuştur. Özel dedektif Bilal KARTAL yapmış olduğu atılımlar ve kendisinin yeni icatları ile şirketi olan İzmir Dedektiflik A.Ş.’ni Dünyanın en prestijli ve en büyük özel dedektiflik şirketi haline getirmiştir. Son yıllarda özel dedektiflik mesleği ön plana çıktığı için insanlar hayatın içinde çok daha sık karşılaştıkları özel dedektifleri merak etmektedirler.  Bizde her geçen gün merak konusu olan özel dedektiflik hakkında bilinmesi gereken bilgileri siz değerli misafirlerimizle web sitemizin bu sayfasında paylaşarak toplumumuzun özel dedektiflik hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz.

İnsanlar genelde özel dedektiflik mesleği ile ilgili özel dedektif nedir, özel dedektifin görevleri nelerdir, çalışma alanları nedir, günümüzde özel dedektiflik, özel dedektifliğin hukuki durumu, özel dedektif hususunda dikkat edilmesi gereken konular ve daha birçok farklı konuyu merak etmektedirler. Bizler sizin için bu konular hakkında birçok bilgiyi bir araya getirdik.

Özel Dedektifin Tanımı: 

Özel Dedektif, bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olarak hareket etme zorunluluğu olan ve kendilerinden talep edilen olay ve durumları açıklığa kavuşturmak için gizli bir şekilde bilgi toplayan kimselerdir. Özel dedektifler yapmış oldukları bilgi ve belge toplama işlemlerini belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirmektedir. Tamamen arz talep meselesine dayalı bir iş olan özel dedektiflikte, bir tarafın bir olayı aydınlatmayı istemesi, özel dedektifin bir işe başlaması için tetikleyici olmaktadır. Belirli bir ücret karşılığında araştırma ve bilgi toplama hizmeti veren özel dedektifler, işlerinde tam anlamı ile profesyonel kişilerdir. Özel dedektifler kendilerinden talep edilen bilgileri, görselleri ve benzeri materyalleri bir araya getirerek, kendilerinden bu işi ücret karşılığında yapmalarını isteyen kişiye teslim etmektedir. Yani özel dedektiflerin araştırma alanı oldukça geniş olabilmekte ve birçok farklı konuda özel dedektiflerden bilgi toplanması istenmektedir.

Ülkemizde hizmet veren özel dedektifler, kendilerine ait bir büroları olan ve polislik mesleği ile herhangi bir bağı olmayan kişilerdir. Ancak yurt dışında dedektif olarak hizmet veren kişilerin polis olabildiği ve bir polis birimi ile organize bir şekilde çalıştığı görülmektedir. Polis teşkilatında görev yapmakta olan bu dedektifler, herhangi bir suç vakasında ortaya çıkarılması gereken gizli bilgileri bulmaları için görevlendirilmektedir. Tamamen polis teşkilatı adına çalışan bu kişiler, gün yüzüne çıkmamış bilgileri polis merkezi için bir araya getirmekte ve adli vakaların aydınlanmasına yardımcı olmaktadır. Ancak ülkemizdeki durum bundan oldukça farklıdır. Türkiye sınırları içinde görev yapan özel dedektifler polis teşkilatına bağlı olarak ve polis kimliği altında değil, tamamen bağımsız olarak bu işi yürütmektedir. Tabi bu görevi yerine getirirken yasalara uygun bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu da tekrar hatırlatmak gerekmektedir. Kısacası Türkiye’de görev yapan özel dedektifler bu işi belli bir ücret karşılığında talep eden kişiler için yapıyorken, yurt dışında bu işi yapan özel dedektifler devlet için bilgi toplayan polis memurları olarak karşınıza çıkmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da kendi özel dedektiflik bürosuna sahip olan kişiler de bulunmaktadır.

Özel Dedektifler Ne İş Yapar?

Özel Dedektif olarak hizmet veren kişiler, ücret karşılığında kendilerinden bir konu ya da kişi hakkında bilgi toplanmasını isteyen müşterilerinin istekleri doğrultusunda bir çalışma planı çıkarmaktadır. Örneğin bazı müşteriler bir suça dair araştırma talep ederken, bazı müşteriler de tamamen kişisel bir konu hakkında araştırma yapılmasını isteyebilmektedir. Müşterinin talebi, özel dedektifin ne üzerine çalışacak olduğu konusunu da oldukça değiştirmektedir. Yurt dışında polis teşkilatı için görev yapan özel dedektifler ise bir suç üzerinde araştırma yapan kişilerdir. İşlenen suçta gizli kalan yönler, suç işlenirken kullanılan aletler ve deliller, suçun nasıl ve kimler tarafından işlendiği gibi bilgilere erişmek özel dedektiflerin işidir. Şüpheli olan kişileri tespit etmek, bu kişilerin olay ile bir ilgisi olup olmadığını araştırmak, suça karışan kişiler ile bu şüpheliler arasında bir bağlantı olup olmadığını tespit etmek ve eğer bağlantı var ise bu bağlantının hangi boyutlarda olduğunu ortaya çıkarmak da özel dedektiflerin görevleri arasındadır. Bir olaydaki fail ya da faillerin tespit edilmesine yardımcı olmak, topladıkları delil ve belgeleri yasal kurumlara iletmek ve toplanan bilgiler ışığında olayların iç yüzünün tamamen ortaya çıkmasını sağlamak özel dedektiflerin yapmış olduğu işler arasındadır.

Özel dedektif olarak görev yapan kişiler, cezai ve hukuki soruşturma teknikleri konusunda uzmanlaşmış kişiler olmaktadır. Oldukça geniş bir hukuk bilgisine sahip olması gereken özel dedektifler, genellikle polis ve asker emeklisi olan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler hukuki anlamda çok daha geniş bilgiye sahip olduğu için araştırmaların nasıl yapılacağı ve doğru tekniklerin neler olduğu konusunda da uzman olmuşlardır. Bu şekilde özel dedektif desteği sunan kişilerin, bulmuş oldukları bilgi ve belgeleri yalnızca müşterileri ile paylaşmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra müşterilerinin kimliklerini de asla deşifre etmemeleri, bütün bilgileri saklı tutmaları esastır. Sadece müşterilerinin değil kendi kimliklerinin de gizli tutulması esasını yerine getirmesi gereken özel dedektifler, araştırmaları süresince herhangi bir suç unsuru ile karşı karşıya kaldıkları durumda da bunu gerekli birimler ile paylaşmak zorundadır. Cinayet, yaralama, yasa dışı işler ve benzeri durumlar ile karşılaşan özel dedektiflerin görevleri arasında, bu bilgileri polis teşkilatı ile paylaşmak da bulunmaktadır. Hem mesleki hem de insanı bir görev olan suçu bildirme görevi, özel dedektiflerin de görevlerinden biridir.

Özel Dedektiflerin Sahip Olması Gereken Vasıflar

Özel dedektif olarak hizmet vermek isteyen kişilerin tamamen donanımlı ve profesyonel kişiler olmaları gerekmektedir. Hukuk bilgisi yeterli ve gizlilik ilkesini esas alan, kendi kimliklerini en iyi şekilde gizleyebilen ve araştırma tekniklerine de hâkim kişiler olmaları önemlidir. Özel dedektiflerin kendilerinden talep edilen işleri hızlı bir şekilde teslim edebilmesi için analitik düşünme yeteneğine sahip kişiler olmaları da fazlasıyla önemlidir. Verilen görevi en kısa süre içinde yerine getirebilmek ve bu görevi yaparken doğru çalışma yöntemlerini kullanıp tamamen hukuksal yollarla işini tamamlayabilmek için de koordine bir biçimde çalışma yetisinin olması da gerekmektedir. Araştırması esnasında beklenmeyen bir durum ile karşılaşma ihtimali yüksek olan özel dedektiflerin, bu beklenmeyen durumlar karşısında soğukkanlılıklarını korumaları ve hızlı bir şekilde karar alıp bu kararı da hızlıca uygulamaya geçirme becerileri olmalıdır. Karar aşamasında olan bir dedektifin tek yönlü değil olayları birçok açıdan değerlendirebilme yeteneği de olması gereken vasıflar arasında yer almaktadır. Kısa yoldan sonuca gidebilmesi gereken özel dedektiflerin hızlı, zeki, çok yönlü ve en önemlisi de sabırlı kişiler olmaları gerekmektedir. Özel dedektif olarak çalışan kişilerin tecrübeli ve birçok alanda bilgi sahibi kişiler olması da önemlidir. Ateşli ve ateşsiz silahların kullanımı, fotoğrafçılık, psikoloji, kriminoloji, balistik, bilgisayar ve daha birçok alanda donanımlı olmaları gerekmektedir. Özel dedektiflerin yürürlükte olan ceza kanunları hakkında bilgiye sahip olma, kanunların cezai yaptırımlarının ne olduğunu bilme, her türü arazi yapısına karşı dayanıklı olma, birçok kara aracını kullanmayı bilme, sahte para ve sahte kimlik gibi verileri tespit edebilme, suçlu psikolojisine hakim olma, her türlü alanda iz sürebilme yeteneğine sahip olma, çalışma alanını kapsayan bölgelerdeki bütün çıkışlar, ara sokaklar ve benzeri bilgilere hakim olma, parmak izi okuma, olay yeri inceleme, laboratuvar gereçlerini tanıma, balistik etkilerini bilme ve sahte evrak tanıma gibi daha birçok vasfa da sahip olmaları gerekmektedir. Her alanda uzman bilgisine sahip olması beklenmeyen özel dedektiflerin, yeterli bilgiye sahip olmadıkları konularda bir iş aldıklarında da kısa süre içinde yeterli donanıma erişebilecek kapasitede olmaları gerekmektedir.

Özel Dedektiflerin Çalışma Alanları

Özel dedektif olarak hizmet veren kişilerin vermiş olduğu hizmetler 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla Hukuki dedektiflik, kurumsal dedektiflik ve Türk Aile Bütünlüğünün Temelden Korunması adı altında verilen özel dedektiflik hizmetleridir.

  • Hukuki Dedektiflik
  • Kurumsal Dedektiflik
  • Türk Aile Bütünlüğünün Temelden Korunması Adı Altında Dedektiflik gibi alanlar yer almaktadır.

Özel dedektiflerin vermiş olduğu hizmetler ve bu hizmetlerin çalışma alanlarını daha geniş kapsamlı bir şekilde inceleyecek olursak şunlardan bahsetmemiz mümkün olacaktır:

Hukuki Dedektiflik

Hukuki dedektiflikte, her türlü hukuk ve ceza davalarına delil toplamak esastır. İcra davalarında icralıların adreslerini tespit etme, mal kaçırma gibi durumların söz konusu olup olmadığını araştırma, eğer mal kaçırma durumu var ise kaçırılan malların yerlerini ve saklanmış oldukları depoları tespit etme gibi işler hukuki dedektiflerin işidir. Birtakım anlaşmazlıkların yaşandığı durumlarda taraflara tebligat yapılamadığında tebligat yapılacak adreslerin tespit edilmesi de hukuki dedektiflik çatısı altında yapılmaktadır.

Kurumsal Dedektiflik

Kurumsal dedektiflikte ise kurumsal ya da bireysel hizmet veren veya mal üretimi yapan firmaların ürünlerinin kopyalanması, çalınması, taklit edilmesi, yasalara aykırı bir şekilde üretilmesi, izinsiz olarak çoğaltılması ve kullanılması, depolanması, satılma ve nakledilmesi gibi durumların tespitinin yapılmasını işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen suçları işleyen faillerin ya da failin tespitinin yapılması ve bu kişilerin yakalanmasının sağlanması da kurumsal dedektiflerin görevidir. Yasalara aykırı olan bu duruma karışan kişilerin tespitinin yapılmasından sonra gayri resmi olan bu işlere adının karışmış olduğu firmaların tespitinin yapılması da kurumsal dedektiflik içerisinde yer almaktadır.

Türk Aile Bütünlüğünün Temelden Korunması

Aile bütünlüğünün esas alındığı bu dedektiflik türünde ise eşler arasında bir sadakatsizlik yani aldatma olayının olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. Bu durumu ortaya çıkarmak için eşlerden herhangi birinin başvuru yapması yeterlidir. Aile içinde yer alan çocukların kötü alışkanlıklarının olup olmadığının tespiti, okul çağında olan çocukların kötü arkadaşlıklarının olup olmadığının tespiti, alkol, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlık kullanıp kullanmadıklarının tespiti, çocukların okula düzenli bir şekilde gidip gitmediğinin tespiti, okul dışında zararlı arkadaşlıklar kurup kurmadıklarının tespiti de bu tür içerisinde değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra evlenmek isteyen kız çocuklarının evlilik için seçmiş oldukları eş adaylarının ahlak dışı davranışlarının olup olmadığı, zararlı madde kullanıp kullanmadıkları ve de güvenilir bireyler olup olmadıklarının tespiti de yapılmaktadır.

Günümüzde Özel Dedektiflik

Son yıllarda çok daha yoğun bir ilgi görmekte olan özel dedektiflik, özellikle teknolojinin ilerlemesi ile birlikte insanların birbirlerine karşı duydukları şüpheyi de ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Eş ilişkileri, aile ilişkileri, iş ilişkileri ve daha birçok ilişki türünde sıklıkla tercih edilen özel dedektiflik sayesinde eşlerin kendilerine karşı sadakatin olup olmadığını, aile bireyleri içlerinden herhangi bir üyenin zararlı alışkanlıklar ve yanlış işler içerisinde bulunup bulunmadıklarını, iş hayatında ise paylaşılmaması gereken özel dosya ve gizli bilgilerin çalışanlar tarafından başka firmalara satılıp satılmadığını öğrenmeleri mümkün olmaktadır. Bu da özel dedektifliğin çok daha talep gören bir meslek grubu olmasını sağlamaktadır. Suçu ve suçluları ortaya çıkarmak anlamında da günümüzde özel dedektiflik ayrı bir yere sahip olmaktadır.

Özel Dedektifliğin Hukuki Durumu

Özel dedektiflik mesleği ile ilgili 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde özel dedektiflik kanun tasarısı düzenlenerek Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı bu kanun tasarısının meslek olarak icrası esnasında insanların özel hayatlarının gizliliğini ihlal suçunu işlenmesine neden olabileceği gerekçesi ile veto edilmiştir. Veto edilen bu kanun maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin raflarında uzun yıllar kadük kanun tasarısı olarak bekledikten sonra 2007 yılında dönemin hükümeti tarafından tekrar ele alınarak yasalaşma çalışmalarına başlanmış ise de henüz hali hazırda bu kanun düzenlemesi ile ilgili herhangi bir somut adım hükümet tarafından atılmamıştır. Uzun yıllardır var olan özel dedektiflik mesleği, ülkemizde yasal bir düzenlemeye henüz tabi tutulmamasına rağmen insanlarımız özel dedektiflik hizmetlerinden faydalanmaya başlamış olup almış oldukları hizmetler neticesinde maddi ve manevi menfaatlerini korudukları için özel dedektiflik mesleğini sevmişlerdir. Bir özel dedektif tarafından yardım almak isteyen herkesin bu hizmeti alması yasalken, özel dedektif olarak hizmet vermek isteyen herkes de bu hizmeti verebilmektedir. Bu da oldukça önemli bir meslek olan özel dedektiflik işinde bir takım dolandırıcılık olaylarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Kanunen hiçbir engel teşkil etmeyen özel dedektiflik hizmetini alacağınız kişileri iyi seçmenizde yarar vardır. Aksi takdirde çok özel sorununuza çare ararken kandırılır, dolandırılarak maddi ve manevi kayıplara uğrarsınız.

Özel Dedektif Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Özel dedektiflik seçimine son derece dikkat etmeniz gerekmektedir. Günümüzde bazı kişi ve kişiler kendilerine bir web sitesi yaptırarak kendilerini internet üzerinde özel dedektif olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişilerin hiçbir vasfı olmadığı halde bu kişiler kendilerini insanlara farklı tanıtarak çeşitli yalanlarla insanların en zayıf oldukları anlarda insanlara farklı yalanlar söyleyerek insanları dolandırmaktadırlar. Bu nedenle özel dedektiflik seçimine oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Özel dedektiflik hizmeti alacağınız zaman özel dedektif seçimine dikkat etmeniz sizlerin menfaatine olacaktır. Bir özel dedektiflik firmasından hizmet satın almak istediğinizde kesinlikle özel dedektiflik firmasının bulunduğu sabit adrese gitmelisiniz. Gitmiş olduğunuz adreste özel dedektiflik şirketinin bütün evraklarının tam olup olmadığını kontrol etmekle işe başlamalısınız. Sonrasında ise özel dedektiflik şirketinin vergi levhası, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ticaret sicil tasdiknamesi, oda sicil kayıt belgesi, ticaret odası kaydı, hizmet kalite belgeleri olması gerekmektedir.

Sizler kesinlikle sabit bir adrese sahip olmayan kişilere itibar etmeyin. Bu kişilere elden veya bankadan hiçbir şekilde ödeme yapmayın. Ödeme yaptığınızda ödemenizi ya banka üzerinden şirket hesabına ya da şirket merkezine elden ödeme yaptığınızda şirketin ünvanı yazılı tahsilat makbuzu talep edin. Özel dedektiflik hizmeti almaya karar verdiğinizde özel dedektiflik firması ile aranızda anlaşma sağlanması halinde özel dedektiflik şirketi ile aranızda mutlaka iş ve gizlilik sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan iş ve gizlilik sözleşmesinde yapılacak olan işin adı işin kaç gün yapılacağı ve anlaşılan ücret ile ücretin ne şekilde ödeneceği açık net bir dille yazılmalıdır. Yapılan bütün araştırmaların hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Araştırma hizmeti yapılırken kişi hak ve özgürlüklerine saygılı davranmalı, insanların özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmeden kanunlar çerçevesinde özel dedektiflik hizmeti verilmesi gerekmektedir. Özel dedektiflik hizmeti verirken kanunlara riayet etmenin yanı sıra insanların namus, şeref, haysiyet ve onurlarını zedeleyecek herhangi bir şekilde eylemde bulunulmaması gerekmektedir. Özel dedektiflik firmasında Türk Ceza Kanunu’na  aykırı hiçbir hizmet talep edilmemesi gerekmektedir.

Şirketimiz İzmir Dedektiflik A.Ş.  yasalar ve hukuk çerçevesi içinde, itina ve özenle verdiği dedektiflik hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerimiz 444 7 635 numaralı danışma hattımızdan bizlere ulaşabilirler.

Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç