Dilekçe Örnekleri

İhtiyati Haciz Dilekçesi

İhtiyati Haciz Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
 İZMİR

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN                             :    Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                                :     Avukat Adı ve Soyadı

                                                  Adres

KARŞI TARAF                    :    Adı ve Soyadı

                                                 Adres

DAVA KONUSU                  :   İhtiyati haciz

DAVA DEĞERİ                    : … TL (Parasal Sınır Dikkate Alınmalıdır)

AÇIKLAMALAR                  :

1- Davalı, müvekkilime …/…/… tanzim, …/…/… ödeme tarihli … Türk Lirası bedelli bir adet senet vermiştir. Senedin vadesi gelmesine rağmen senet bedelleri ödenmemiştir. Bunun üzerine müvekkili İzmir 1. Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı protestosu ile senet bedelinin ödemesini talep etmiştir.

2- Buna rağmen davalı senet bedelini ödememiştir. Borçlunun mallarını kaçırma ihtimali bulunduğundan, borçlunun borca yeter miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                         :     Senet, ihtarname ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER        :     İİK. md. 257/1 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığında borçlunun borca yeter miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, ihtiyati haciz isteyen vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İhtiyati Haciz İsteyen Vekili
Avukat Adı Ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç