Dilekçe Örnekleri

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi

                   Kamulaştırmasız El Atma Nedeni El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İZMİR

DAVACI                    :     Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                      :     Avukat Adı ve Soyadı

                                        Adres

DAVALI                     :     İzmir Belediye Başkanlığı/İzmir

DAVANIN KONUSU :     Kamulaştırmasız el atma

DAVA DEĞERİ       :     … Türk Lirası

AÇIKLAMALAR     :

1- Müvekkilim …’ye ait … ili, … ilçesi, … Mahallesi Harbiye kışlası civarı mevkiinde bulunan … Ada, … Pafta, … Parselde bulunan taşınmaza bir önce süre İzmir Belediyesi tarafından yol genişletilmesi ve kavşak yapımında kullanılmak sureti ile, kamulaştırma işlemi yapılmadan haksız olarak el konulmuştur.

2- Bugüne kadar kamulaştırma yapmadan taşınmazı fiilen kullanan idarenin bu davranışı aynı zamanda haksız fiil teşkil etmektedir. Ancak biz taşınmazın bedelini talep ediyoruz. Bu nedenle bu taşınmazın karşılığı olarak (keşifte belirlenecek değerin yüksek çıkması halinde dava sonucunu değiştirme hakkımız saklı kalmak üzere) … Türk Lirası bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                       :     Tapu kayıtları, emsaller, keşif, tanık vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER      :     2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, haklı davanın kabulü ile davalı idarece kamulaştırmasız el atılan … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parselde bulunan taşınmazın bedeli olarak fazlaya ilişkin haklarımız ve dava sonucunu arttırma hakkımız saklı kalmak üzere … Türk Lirasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı idareden tahsiline, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine, iş bu tapu kaydının tensiple celbine, dava tarihinden önce serbest alım satımları gösterir emsal kayıtların tapudan yine tensiple celbine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç