Dilekçe Örnekleri

Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

Dosya Esas: .../…

Duruşma Günü: …/…/…

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İZMİR

MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN

DAVACI                        :     Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                          :     Avukat Adı ve Soyadı

                                             Adres

DAVALI                          :    Adı ve Soyadı

                                             Adres

TALEP KONUSU          :    Mahkemece verilen karardaki maddi hatanın düzeltilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR            :

Mahkemenizce itirazın iptali davasında verilen kararın hüküm kısmında davalının İzmir İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu borca itirazının iptaline karar verilmiş ise de verilen kararda Üzümlü icra Müdürlüğünün dosya numarası yanlış yazılmış olup, doğru olan icra dosya numarası 2002/41’dir.

HUKUKİ NEDENLER     :   HUMK. md. 459 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulü ile, kararda belirtilen İzmir İcra Müdürlüğünün …/… no.lu icra dosya numarasının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 459. maddesi gereği …/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak sayılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Maddi Hatanın Düzeltilmesi
İsteminde Bulunan
Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç