Dilekçe Örnekleri

İşe Dönme İsteminin Reddi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi

İşe Dönme İsteminin Reddi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi

  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE
İZMİR

DAVACI                 :   Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                     Avukat Adı ve Soyadı

                                  Adres

DAVALI                 :   Adı ve Soyadı

                                  Adres

KONUSU              :   İşe dönme isteminin reddi sebebiyle tazminat

AÇIKLAMALAR   :

1- Müvekkilim, davalıya ait işyerinde çalışmakta olduğu sırada, vatani görevini yerine getirmek amacı ile askere çağrılmış olması sebebiyle …/…/… tarihinde işten ayrılmak zorunda kalmıştır. Askerliği sona erince, …/…/… tarihinde ve yasal süresi içinde yeniden işe girmek istemiş, işçi ihtiyacı olmasına rağmen davalı işveren tarafından sebep gösterilmeksizin işe alınmamıştır.

2- Böylece yasanın amir hükümlerine aykırı hareket eden davalıdan, yasanın öngördüğü … aylık tazminat için toplam … TL'nın tahsilini talep ediyoruz. Bu sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                      :   Askere çağrı ve terhis belgeleri, işe başvuru yazıları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER     :   İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlere davanın kabulü ile, … TL tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç