Dilekçe Örnekleri

Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Dilekçesi

                                                                             Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

İstemde Bulunan        : 

Tc Kimlik Numarası    :

Adres                           :

Vekili                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

Adres                           :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

Konu                            : Aile konutu ve ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınması istemimizi içerir.

Açıklamalar                 :

1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde ölen (EK 1) eşi … ile …/.../... tarihinde evlenmiş olup (EK 2) …. yıl süren evliliklerini …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda (EK 3) sürdürmüşlerdir. Taşınmazın aile konutu olduğu ... Aile Mahkemesi’nin .../.../... tarihli .../... no’lu kararıyla (EK 4)  hükme bağlanmıştır.

2-) Murisin müvekkilimiz olan eşiyle birlikte, her ikisi de evli olan bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır. (EK 5) Müvekkilimiz emekli olup aldığı emekli maaşı (EK 6) ile kendisine bakabilecek durumdadır. Tek istediği her iki çocuğuna da yüklü bir miras bırakmış olan ölen eşine ait ve evlilikleri boyunca birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası üzerinde miras hakkına mahsuben mülkiyetin kendisine özgülenmesidir.

3-) Müvekkilimiz açısından manevi değeri yüksek evin ve ev eşyasının mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkilimiz adına tescilini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler      : 4721 S. K.  m. 652, 6100 S. K. m. 382-388

Hukuki Deliller                     : Ölüm belgesi, Nüfus kaydı, Tapu kaydı, ... Aile    Mahkemesi’nin .../.../... tarihli kararı, Veraset ilamı, Emeklilik belgesi

Sonuç Ve İstem                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle … ada, …pafta ve … parselde bulunan taşınmazın ve taşınmazda bulunan ev eşyasının mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkilimiz adına tesciline karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

Ekler      :  1- …./…/… tarihli ölüm belgesi

2- Nüfus kaydı

3- Tapu kaydı

4- Aile Mahkemesi’nin .../.../... tarihli …/… E. .../... K. sayılı içtihatı

5- Veraset ilamı

6- Emeklilik belgesi

7- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.

                                                                                         İstem Sahibi Vekili Av.

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç